Xử lý Anten mảng theo không gian – thời gian trong thông tin vô tuyến di động

Luận văn thạc sĩ: Xử lý Anten mảng theo không gian – thời gian trong thông tin vô tuyến di động

Đề tài: Mạng và kênh thông tin liên lạc

Nội dung của luận văn:

Một trong số các kỹ thuật để có thể giúp cải thiện đáng kể chỉ tiêu và dung lượng của hệ thống đang được tập trung nghiên cứu trên thế giới trong thời gian gần đây là kỹ thuật xử lý không gian – thời gian. Kỹ thuật này cho phép sử dụng tối đa hiệu quả phổ tần cho hệ thống thông tin vô tuyến nói chung và hệ thống thông tin di động tổ ông nói riêng. Nhờ sử dụng nhiều phần tử anten, kỹ thuật này cho phép tối ưu hóa quá trình thu hoặc phát tín hiệu bằng cách xử lý theo cả hai miền không gian và miền thời gian tại máy thu phát.

Việc tiếp tục nghiên cứu phát triển kỹ thuật này để tiến tới có được các sản phẩm hữu dụng có chỉ tiêu chất lượng cao, đồng thời phù hợp với khả năng xử lý, tính toán của các thiết bị hiện có cũng như ứng dụng nó vào trong các hệ thống thông tin di động hiện có một cách hiệu quả thực sự là vấn đề cấp thiết.

marketing online

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu kỹ thuật xử lý không gian – thời gian bằng anten thông minh cho thông tin di động với các trường hợp cụ thể anten thông minh cho mạng GSM ở Việt Nam và các hệ thống CDMA.

Luận văn gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Kỹ thuật xử lý đối với anten mảng

Chương 3: Hiệu quả về dung lượng của anten thông minh đối với hệ thống GSM

Chương 4: Phối hợp kỹ thuật tạo búp và phân tập cho hệ thống W-CDMA

download

Add Comment