XD giao diện cổng đầu nối dịch vụ GTGT cho Doanh nghiệp viễn thông di động

Luận văn thạc sĩ: XD giao diện cổng đầu nối dịch vụ GTGT cho Doanh nghiệp viễn thông di động

Đề tài: Khoa học máy tính

Nội dung luận văn:

Nghành công nghiệp viễn thông là một ngành kinh tế quan trọng của các quốc gia. Trong những năm qua ngành công nghiệp viễn thông ở nước ta đã có những bước phát triển nhanh chóng và cho đến nay, viễn thông Việt Nam đã có thể “sánh vai” với các nước phát triển trên thế giới cả về công nghệ, mật độ điện thoại, giá cước, dịch vụ… và đã trở thành một trong những ngành phát triển nhanh và đem lại lợi nhuận lớn nhất, góp phần đáng kể vào tăng ngân sách cho nhà nước ta. Một trong những nguồn doanh thu và lợi nhuận lớn và không ngừng phát triển theo xu thế thời đại đó là kinh doanh dịch vụ giá trị gia tăng trên nền viễn thông di động. Đặc biệt trong vài năm gần đây, các doanh nghiệp di động trên thế giới cũng như ở Việt Nam liên tục phát triển dịch vụ nhờ công nghệ mạng di động 3G – một công nghệ tiên tiến hiện nay với tốc độ truyền thông tin cao.

Hiện nay 4 nhà mạng khai khác mạng di động tại Việt Nam là viettel, Vinaphone, Mobifone, Hanoi Telecom đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ 3G. Trong quá trình cạnh tranh khóc liệt như hiện nay các nhà khai thác mạng sẽ phải khẩn trương đưa ra nhiều dịch vụ giá trị gia tăng mới cũng như đa dạng hoá chính sách khuyến mãi về các dịch vụ này và các nhất là trên nền công nghệ 3G để nhằm thu hút khách hàng sử dụng nhiều lưu lượng, tạo thành doanh thu lớn cho doanh nghiệp.

dau-noi-dich-vu

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Mạng viễn thông di động và việc phát triển các loại giá dịch vụ giá trị gia tăng

Chương 2: Nghiên cứu giải pháp kiến trúc hướng dẫn dịch vụ SOA và ứng dụng trong việc xây dựng giao diện cổng đầu nối dịch vụ

Chương 3: Xây dựng giao diện cổng đầu nối dịch vụ và ứng dụng thử nghiệm trên mạng di động Mobifone.

download

Add Comment