Vận dụng quan điểm dạy học tích cực của Robert Marzano vào quá trình giảng dạy

Luận văn thạc sĩ: Vận dụng quan điểm dạy học tích cực của R.Marzano vào quá trình giảng dạy

Đề tài: Lý luận và phương pháp dạy học môn vật lý

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Vận dụng quan điểm dạy học tích cực của Robert Marzano vào quá trình giảng dạy “các lực cơ học” trong chương trình vật lý lớp 10 -THPT nhằm tích cực hóa hoạt động dạy học đồng thời rèn luyện kỹ năng và thói quen tư duy của học sinh.

Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu tổng quát về “dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm”. Giới thiệu quan điểm dạy học tích cực của Robert Marzano trên cơ sở nghiên cứu 5 định hướng dạy học của ông. Thiết kế giáo án vận dụng quan điểm dạy học tích cực của Robert Marzano vào quá trình giảng dạy về “các lực cơ học” trong chương trình vật lý lớp 10 – THPT” nhằm tích cực hóa hoạt động học tập, rèn luyện kỹ năng và thói quen tư duy của học sinh.

Đánh giá hiệu quả của phương pháp dạy học này với phương pháp dạy học truyền thống sau khi đã tiến hành thực nghiệm sư phạm. Rút ra những bài học kinh nghiệm, những thành công cũng như những khó khăn mà phương pháp dạy học này có thể gặp phải và đề xuất hướng khắc phục.

3565345

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm và quan điểm dạy học tích cực của Robert Marzano

Chương 2: Vận dụng quan điểm dạy học tích cực của Robert Marzano vào quá trình giảng dạy về “các lực cơ học”

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

download

Add Comment