Vận dụng hợp đồng tương lai chứng khoán vào thị trường chứng khoáng VN

Luận văn thạc sĩ: Vận dụng hợp đồng tương lai chứng khoán vào thị trường chứng khoáng VN

Đề tài: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Nội dung Luận văn:

Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây (đặc biệt giai đoạn cuối năm 2006 đầu năm 2007) đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể cả về lượng và chất. Số lượng/khối lượng cổ phiếu niêm yết không ngừng tăng lên, số nhà đầu tư – cả trong và ngoài nước tham gia giao dịch ngày một nhiều và chuyên nghiệp hơn, việc quản lý vĩ mô của các cơ quan Nhà nước ngày càng chặt chẽ…là những minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển của thị trường chứng khoán nhà nước.

Tuy nhiên có một điều cần phải thẳng thắn nhìn nhận “Chứng khoán không phải là lĩnh vực đầu tư dễ dàng hái ra tiền” như người ta lầm tưởng. Bên cạnh những người “đổi đời” nhờ chứng khoán thì không ít người “tán gia bại sản” cũng bởi chứng khoán. Nói vậy để thấy rằng đầu tư chứng khoán là phải chấp nhận rủi ro cao

thi-truong-chung-khoan

Với mục đích nhằm bảo vệ nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro chứng khoán và cũng là một công cụ đầu cơ, từ lâu trên thế giới đã áp dụng hợp đồng tương lai chứng khoán. Cho nên luận văn này không nằm ngoài mục đích nghiên cứu tìm hiểu về hợp đồng tương lai chứng khoán trên thế giới, qua đó đề ra một số giải pháp nhằm từng bước áp dụng vào thị trường chứng khoán VN.

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan hợp đồng tương lai chứng khoán

Chương 2: Hợp đồng tương lai chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam

Chương 3:  Giải pháp áp dụng hợp đồng tương lai chứng khoán vào Việt Nam

download

Add Comment