Ứng dụng hệ mờ nơron điều khiển bộ lọc tích cực cho lò nấu thép cảm ứng

Luận văn thạc sĩ: Ứng dụng hệ mờ nơron điều khiển bộ lọc tích cực cho lò nấu thép cảm ứng

Đề tài: Tự động hóa

Nội dung luận văn:

Chương 1: Lò cảm ứng và sóng hài do lò cảm ứng gây ra

Chương 2: Sóng hài và các phương pháp lọc sóng hài

Chương 3: Phương pháp điều khiển, sử dụng hệ thống mờ nơron

Chương 4: Ứng dụng hệ mờ nơ ron điều khiển bộ lọc tích cực cho lò nấu thép cảm ứng

Chương 5: Đánh giá kết quả đạt được

viet luan van thac si

Với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chiến lượt đến năm 2020 đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp thì vấn đề nâng cao chất lượng điện năng là một trong những vấn đề được ngành điện nói riêng và nhà nước nói chung đặt lên hàng đầu.

Tuy nhiên với sự phát triển công nghiệp hiện nay của nước ta, nhiều nhà máy xí nghiệp được hình thành khắp nơi, các lò công nghiệp ngày càng được sử dụng nhiều như: lò cảm ứng, lò hồ quang, lò điện trở…Đây chính là một trong các nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tổn thất điện năng, chất lượng điện kém, gây ảnh hưởng các thiết bị viễn thông…Với tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay, việc áp dụng các tiêu chuẩn khống chế mức thải sóng hài trên lưới điện để hạn chế ảnh hưởng của chúng tới các thiết bị tiêu dùng khác và đảm bảo chất lượng điện năng là điều tất yếu…Trên thế giới đã và đang áp dụng các tiêu chuẩn để khống chế mức thải sóng hài như tiêu chuẩn: IEEE 159-2002, IEC 1000-4-3

Mục đích nghiên cứu: Ứng dụng hệ mờ nơron điều khiển bộ lọc tích cực cho lò nấu thép cảm ứng, nhằm nâng cao chất lượng điện năng cho lưới điện.

Download

Add Comment