Ứng dụng mạng nơron trong bài toán xác định lộ trình cho Robot

Luận văn thạc sĩ: Ứng dụng mạng nơron trong bài toán xác định lộ trình cho Robot

Đề tài luận văn: Khoa học máy tính

Nội dung luận văn:

Bài toán lập lộ trình cho robot là một bài toán khá phức tạp, do khi tồn tại và hành động trong môi trường robot sẽ phải chịu rất nhiều sự tác động khác nhau. Tuy nhiên, các tính toán nơron lại cho phép giải quyết tốt các bài toán có nhiều tương tác phức tạp. Vì vậy, ứng dụng mạng nơron trong bài toán xác định lộ trình cho robot sẽ hứa hẹn là một giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao hiệu năng làm việc của robot nhờ khả năng di chuyển nhanh chóng, chính xác trong các môi trường làm việc của mình.

Trên thế giới, đã có một số nghiên cứu ứng dụng mạng nơron trong bài toán lập lộ trình cho robot. Tuy nhiên, lĩnh vực này còn khá mới mẻ và chưa được ứng dụng rộng rãi ở nước ta. Trong nước cũng chưa có một tài liệu chính thống nào về lĩnh vực này. Với những ứng dụng ngày càng rộng rãi của công nghệ robot, việc nghiên cứu và áp dụng những thành tựu mới của công nghệ thông tin vào thiết kế và cải tiến các kỹ năng trong đó có kỹ năng tránh các vật cản khi di chuyển là một trong những vấn đề nóng đang rất được quan tâm.

ngan-hang-cong-thuong-binh-duong

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Trình bày tổng quan về cơ sở của mạng nơron nhân tạo và nêu khái quát những ứng dụng của mạng nơron trong công nghệ robot

Chương 2: Trình bày bài toán lập lộ trình và những thành phần của nó, không gian cấu hình, cấu hình chướng ngại vật

Chương 3: Trình bày phương pháp lập lộ trình của Yang và Meng, cải tiến mô hình nguyên bản do Yang và Meng đề xuất, cài đặt thử nghiệm hai mô hình đã trình bày, đưa ra những nhận xét về hiệu quả của hai mô hình đó.

download

Add Comment