Xây dựng báo cáo kế toán quản trị cho hệ thống siêu thị MEDICARE

Luận văn thạc sĩ: Xây dựng báo cáo kế toán quản trị cho hệ thống siêu thị MEDICARE

Đề tài: Kế toán kiểm toán

Nội dung luận văn:

Là một doanh nghiệp trong ngành kinh doanh bán lẻ bao gồm một hệ thống các siêu sị chuyên doanh trong lĩnh vực dược phẩm và mỹ phẩm, Công ty Medicare cũng phải đối mặt với những thử thách trong quá trình hội nhập quốc tế. Để có thể tồn tại và đứng vững trong cuộc cạnh tranh khóc liệt đó, bắt buộc công ty phải vận dụng quản trị vào công tác quản lý hoạt động của mình.

Dung lượng thị trường bán lẻ của Việt Nam có nhiều tiềm năng và ngày một tăng lên, sự thâm nhập của các đại gia quốc tế sẽ rất mạnh, nhưng nếu không có sự sẵn sàng ở trong nước thì thị phần sẽ không tăng lên mà thậm chí còn bị thu hẹp ngay trên sân nhà.

supermarket

Ngày nay không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng của kế toán quản trị trong quản lý hoạt động của các tổ chức, nhất là trong một môi trường phức tạp và luôn luôn thay đổi như hiện nay. Nó đã có những bước tiến rất xa trong những năm cuối thế kỷ 20 và trở thành một bộ phận không thể tách rời của quản trị công ty

Xuất phát từ ý nghĩa trên, bài luận văn xin phép trình bày về “Xây dựng báo cáo kế toán quản trị cho hệ thống siêu thị MEDICARE”

Luận văn gồm có 3 chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị và báo cáo kế toán quản trị.

Chương 2: Thực trạng vể kế toán và các báo cáo kế toán quản trị tại hệ thống siêu thị Medicare.

Chương 3: Xây dựng hệ thống các báo cáo kế toán quản trị cho hệ thống siêu thị Medicare.

download

Add Comment