Ứng dụng lập trình linh hoạt trong quy trình cộng tác phần mềm

Luận văn thạc sĩ: Ứng dụng lập trình linh hoạt trong quy trình cộng tác phần mềm

Đề tài: Công nghệ thông tin

Nội dung nghiên cứu của luận văn:

Việc xây dựng một phần mềm theo PSP là khá xa rời khách hàng. Tổ chức phần mềm nhận yêu cầu xây dựng phần mềm, sau một thời gian, giao phần mềm cho khách hàng. Khách hàng chẳng biết biết gì về quá trình xây dựng phần mềm và họ không thể tin chắc rằng, phần mềm có thể được xây dựng thành công hay không? Hơn nữa, việc sử dụng PSP, một tổ chức xây dựng phần mềm giao các nhiệm vụ cần thực hiện cho từng cá nhân. Vì vậy, phần mềm thường có nhiều lỗi, các thao tác xử lý chậm, thiếu chính xác…

Để khắc phục nhược điểm nói trên, cần có một quy trình làm phần mềm mới, và phương pháp XP ra đời. Với mục tiêu là giao nhanh phần mềm đến tay khách hàng, đồng thời khách hàng có thể dõi theo quá trình xây dựng phần mềm và tin tưởng vào khả năng phần mềm sẽ được hoàn thiện và có hiệu quả tốt.

3565345

Luận văn gồm 4 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về “Lập trình linh hoạt” và “Quy trình cộng tác phần mềm”

Chương 2: Các “Thông lệ” trong lập trình linh hoạt. Nghiên cứu các thông lệ trong XP, đây là các quy tắc và các bước thực hiện mà người lập trình cần tuân thủ khi xây dựng phần mềm dựa trên XP.

Chương 3: Ứng dụng “Lập trình linh hoạt” trong “Quy trình cộng tác phần mềm”

Chương 4: Ứng dụng “Lập trình linh hoạt” trong đào tạo và phát triển phần mềm

download

Add Comment