Ứng dụng công nghệ 4D CAD trong lập và mô phỏng tiến độ thi công xây dựng

Luận văn thạc sĩ: Ứng dụng công nghệ 4D CAD trong lập và mô phỏng tiến độ thi công xây dựng

Đề tài luận văn: Công nghệ và quản lý xây dựng

Nội dung luận văn:

Công nghệ 4D CAD được hình thành từ những năm thập niên 80 và được tiếp nhận, ứng dụng và phát triển nhanh chóng, rộng rãi trên toàn thế giới. Công nghệ 4D CAD tập trung vào mô phỏng nhằm lựa cho phương án thi công xây dựng tối ưu. Sử dụng công nghệ 4D CAD trong lập và mô phỏng tiến độ thi công sẽ giúp phát hiện được các sai sót, hạn chế trong tiến độ dự án được lập, đồng thời cung cấp một cái nhìn trực quan về trạng thái công trình tại từng thời điểm của dự án.

cong-nghe-4D

Tuy nhiên, hầu hết các công ty xây dựng Việt Nam hiện nay đều không áp dụng công nghệ này vào trong lĩnh lập tiến độ dự án cũng như thi công xây dựng. Từ thực tế trên, nghiên cứu này đã tiến hành xây dựng mô hình mô phỏng 4D CAD cho một dự án cụ thể. Qua đó, nghiên cứu đưa ra các ưu điểm, lợi ích và khó khăn, hạn chế của công nghệ 4D CAD trong lập và mô phỏng tiến độ thi công xây dựng nhằm lựa chọn phương án thi công tối ưu. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chú trọng vào việc phát triển các công cụ ứng dụng trong tối ưu hóa tài nguyên, tiến độ dự án nhằm góp phần đem lại hiệu quả cho dự án với tiến độ được lập.

Luận văn gồm 6 chương như sau:

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Lược khảo các vấn đề nghiên cứu

Chương 3: Cơ sở lý thuyết

Chương 4: Phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Chương 5: Ứng dụng thử nghiệm

Chương 6: Kết luận và kiến nghị

download

Add Comment