Ứng dụng cảm biến 3D Kinect đối với người khuyết tật khiếm thính

Luận văn thạc sĩ: Ứng dụng cảm biến 3D Kinect đối với người khuyết tật khiếm thính

Đề tài: Công nghệ điện tự – viễn thông

Nội dung luận văn:

Khi máy tính càng ngày càng thu nhỏ kích thước như một chiếc kính hay chiếc đồng hồ đeo tay thì việc sử dụng bàn phím, chuột hay màn hình cảm ứng trở nên không thích hợp. Thay vào đó, những cách thức tương tác với người – máy mới cần được thúc đẩy nghiên cứu.

3d - kinect

Bàn tay bộ phận hoạt động chính xác và hiệu quả nhất khi con người sử dụng công cụ được đánh giá nhiều tiềm năng. Và thực tế bài toán nhận dạng tư thế này đã nhận được nhiều sự quan tâm nghiên cứu và đã có những ứng dụng cụ thể như tương tác robot, nhận diện ngôn ngữ cử chỉ, hay điều khiển thiết bị … Tuy nhiên các ứng dụng tương tác qua bàn tay thường đòi hỏi độ chính xác cao cùng các bậc tự do lớn khiến các phương pháp truyền thống tỏ ra kém hiệu quả. Thay vào đó phương pháp mô hình được xem là hướng tiếp cận khả thi hiện nay.

Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu này là có thể nhận dạng các tư thế của bàn tay người trong không gian ba chiều (3D) trong một khung dữ liệu thu được từ cảm biến Kinect. Địa chỉ ứng dụng của bài toán bước đầu là nhận dạng các ký tự chữ cái trong bản ngôn ngữ ký hiệu….

download

Add Comment