Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá BSC – KPI cho Công ty X

Luận văn thạc sĩ: Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá BSC – KPI cho Công ty X

Đề tài: Thay đổi và phát triển tổ chức

Mục tiêu của luận văn:

Với áp lực của sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực kinh doanh và cũng như áp lực về tính hiệu quả và tính cấp thiết của việc đổi mới của các tổ chức, nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức là phải liên tục trong việc hoạch định chiến lược kịp thời nhưng đồng thời cũng phải chú tâm đến việc điều hành tổ chức làm sao thực thi được chiến lược một cách hiệu quả. Các tổ chức ngày nay bắt buộc phải chú tâm một lúc cả 2 vấn đề chiến lược lẫn hệ thống quản trị điều hành tổ chức để đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững nhằm ứng phó với những thách thức mới.

quản lý nhà nước

Vì vậy, việc áp dụng hệ thống quản trị Balanced Score Card (BSC) là một quyết định chiến lược và đúng đắn của công ty trong giai đoạn cạnh tranh này. Công ty tư vấn A đã và đang hội tụ được nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực, được đào tạo bài bản trong nước và nước ngoài sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý chiến lược BSC tới Công ty X.

Xây dựng hệ thống đánh giá BSC – KPI cho công ty X nhằm giải quyết một số vấn đề của công ty như: Tăng trưởng doanh thu/ lợi nhuận; Giảm giá thành; Giảm chi phí; Tăng năng suất lao động; Tạo động lực làm việc và tăng thu nhập cho nhân viên

Luận văn gồm 3 phần:

Phần 1: Đề cương tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá BSC – KPI cho công ty X

Phần 2: Chương trình đào tạo BSC – KPI

Phần 3: Xây dựng và áp dụng BSC – KPI

Download

Add Comment