Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông

Luận văn thạc sĩ: Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông

Đề tài luận văn: Lịch sử triết học

Nội dung luận văn:

Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, Thiền Phái Trúc Lâm đời Trần, trong đó tiêu biểu là tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông “Đệ nhất tổ thiền Trúc Lâm Yên Tử” nổi lên như một dấu son, góp phần khắc họa khá đậm nét bản sắc, cốt cách tâm hồn Việt Nam nói chung và đặc trưng của triết học Phật giáo Việt Nam nói riêng trong quá trình phát triển.

111

Trần Nhân Tông không chỉ là nhà chính trị, một vị vua anh minh, “nhân từ, hòa nhã, cố kết lòng dân, sự nghiệp trùng hưng sáng ngời thuở trước, mà còn là nhà quân sư tài năng; không chỉ là nhà văn, nhà thơ mà còn là nhà tư tưởng lớn, một bậc thiền sư lỗi lạc, người sáng lập ra một dòng thiền mang bản sắc dân tộc Việt Nam. Ông đã biết dung hợp các nguồn tư tưởng từ quá khứ của dân tộc với triết lý phong phú, sâu sắc, thâm trầm của Nho, Lão, đặc biệt là triết lý Phật Giáo, bằng sự kế thừa, chọn lọc các dòng thiền trước đây như Tỳ Ni Đa Lưu Chi (Vinitaruci), Vô Ngôn Thông, Thảo Đường và tư tưởng triết lý thiền của Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng sĩ để sáng tạo nên hệ thống tư tưởng triết học của mình với những nét độc đáo và đặc sắc riêng, ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử tư tưởng Việt Nam…

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Cơ sở xã hội và tiền đề lý luận hình thành tư tưởng triết học Trần Nhân Tông

Chương 2: Nội dung tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông

Chương 3: Đặc điểm và giá trị lịch sử của tư tưởng triết học Trần Nhân Tông

download

Add Comment