Triển khai phần mềm ORANGEHRM tại công ty TNHH TM & DV KT Tuấn Minh

Luận văn thạc sĩ: Triển khai phần mềm ORANGEHRM tại công ty TNHH TM & DV KT Tuấn Minh

Đề tài: Hệ thống thông tin kinh tế

Nội dung luận văn:

Hiện nay, tất cả các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân đều rất quan tâm đến công tác quản lý nhân sự. Đối với các cơ quan nhà nước thì lãnh đạo rất cần những thông tin về trình độ, mức lương, chế độ bảo hiểm.. của nhân viên để giúp ích cho công tác quản lý, bổ nhiệm, hoặc tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Còn đối với doanh nghiệp tư nhân, yếu tố con người cực kì quan trọng, quyết định thành bại của cả tổ chức. Nắm rõ được về năng lực, chuyên môn, điểm mạnh, điểm yếu của từng người là sơ sở để nhà quản lý điều hành doanh nghiệp. Việc quản lý nhân sự tốt hỗ trợ rất nhiều cho việc phát triển các dự án, kế hoạch, chiến lược của doanh nghiệp.

5-xu-huong-marketing-online-se-thong-tri-nam-20152

Phần mềm sẽ cho phép công tác quản lý nhân lực trong công ty được hiệu quả hơn, lãnh đạo có thể dựa vào đó để phân công lực lượng triển khai các dự án của công ty một cách tối ưu nhất, góp phần làm tăng chất lượng hoạt động kinh doanh. Đồng thời, việc sử dụng phần mềm cũng giúp công ty nắm rõ hơn về nhân viên của mình, từ đó có những chính sách cũng như chiến lược phù hợp để giữ chân người tài.

Hạn chế về vốn, nguồn lực HTTT, cơ sở hạ tầng HTTT và hiểu biết? Hướng đi nào cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN)? Câu trả lời nằm ở các giải pháp mã nguồn mở, gần như miễn phí, mềm dẻo, cộng đồng phát triển lớn mạnh.

Luận văn gồm 3 phần:

Phần 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Phần 2: Cơ sở lý luận và ứng dụng mã nguồn mỡ quản lý nhân sự và thực trạng tình hình quản lý nhân sự tại Công ty TNHH TM & DV KT Tuấn Minh

Phần 3: Triển khai ORANGEHRM tại Công ty TNHH TM & DV KT Tuấn Minh

download

Add Comment