Tổng quan về mạng viễn thông 3G

Luận văn thạc sĩ: Tổng quan về mạng viễn thông 3G

Đề tài: Điện tử – Viễn thông

Nhu cầu trao đổi thông tin là  nhu cầu thiết yếu trong xã hội hiện đại. Các hệ thống thông tin di động với khả năng giúp con người trao đổi thông tin mọi lúc mọi nơi đã phát triển rất nhanh và đang trở thành không thể thiếu được trong xã hội thông tin ngày nay. Bắt đầu từ các hệ thống thông tin di động thế hệ đầu tiên ra đời năm 1946, thông tin di động đã liên tục phát triển và đến nay các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 (3G) đẫ được khai thác thượng  mại ở nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, các  hệ thống thông tin di động thứ 3 cũng đã được đưa vào khai thác năm 2009 bắt đầu cho một thử thách mới và phát triển mới. Đối với các nhà khai thác mạng di động GSM thì cái đích 3G là các hệ thống thông tin di động CDMA băng  rộng (W – CDMA) theo chuẩn IMT – 2000…

tang_cuoc_3_g

Luận văn gồm 5 chương:

Chương 1: Giới thiệu về quá trình phát triển của các hệ thống thông tin di động, so sánh lộ trình phát triển lên thông tin di động thế hệ thứ 3 từ  cdmaOne và GSM, sau cùng là phần khái quát về hợp chuẩn IMT – 2000.

Chương 2: đề cập đến các công nghệ truyền dẫn vô tuyến trong W – CDMA như công nghệ trải phổ trực tiếp, các công nghệ để tăng dung lượng đường truyền.

Chương 3: tập trung  mô tả mạng truy nhập vô tuyến trong hệ thống thông tin di động W – CDMA  với các thiết bị mạng truy nhập.

Chương 4: đề cập đến các nội dung sâu hơn về hệ thống W – CDMA đó là các kỹ thuật xử lý đa phương tiện như xử lý hình ảnh, internet di động tin nhắn đa phương tiện.

Chương 5: em xin nói đến các ứng dụng của 3G

download

Add Comment