Tính toán dầm thép tiết diện dạng chữ I chịu xoắn theo Tiêu chuẩn AISC

Luận văn thạc sĩ: Tính toán dầm thép tiết diện dạng chữ I chịu xoắn theo Tiêu chuẩn AISC

Đề tài: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Nội dung nghiên cứu của luận văn:

Kết cấu thép là một lĩnh vực khó nghiên cứu, tính toán cấu kiện chịu xoắn cũng vậy. Tính toán ứng suất trong một phần tử kết cấu chịu xoắn là vấn đề không mới. Về lý thuyết, hình dạng của mặt cắt ngang chịu xoắn hiệu quả nhất là mặt cắt ngang tròn rỗng. Mặt cắt ngang kín chịu xoắn tốt hơn mặt cắt ngang hở có cùng diện tích. Tuy nhiên sự cần thiết của quy trình tính toán sẽ trở nên không có nhiều ý nghĩa với các ví dụ không phải điển hình.

333

Do có nhiều khuyết điểm nên kết cấu thanh thành mỏng được áp dụng rộng rãi trong xây dựng công trình thép. Dầm thép chữ I là cấu kiện được sử dụng phổ biến bởi hiệu quả chịu uốn quanh trục khỏe (trục có mômen quán tính lớn) của nó. Trong nhiều trường hợp dầm chịu tải trọng lệch tâm gây ra hiện tượng xoắn. Giống như tất cả các tiết diện hở, khả năng chống xoắn của dầm thép chữ I là rất kém. Ngoài ra ảnh hưởng tương tác giữa xoắn kết hợp với uốn, kéo hoặc nén, cắt làm giảm đáng kể khả năng làm việc của dầm.

Luận văn được trình bày thành 3 chương như sau:

Chương 1: Trình bày Đại cương về cấu kiện chịu xoắn

Chương 2: Tính toán dầm thép tiết diện ngang chữ I theo tiêu chuẩn AISC

Chương 3: Lập chương trình tính toán cấu kiện thép chịu xoắn theo tiêu chuẩn AISC

download

Add Comment