Tìm hiểu hệ thống định vị trong tính toán khắp nơi

Luận văn thạc sĩ: Tìm hiểu hệ thống định vị trong tính toán khắp nơi

Đề tài: Xử lý thông tin và truyền thông

Nội dung luận văn:

Vấn đề định vị trong tính toán khắp nơi đã và đang thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu khắp nơi trên thế giới. Kết quả là nhiều công nghệ, phương pháp và hệ thống định vị mới đã ra đời chẳng hạn như các hệ thống định vị sử dụng các công nghệ hồng ngoại, siêu âm, sóng vô tuyế… cùng với các phương pháp định vị như phương pháp gần kề, giao khoảng cách, giao góc…

Do mỗi phương pháp chỉ giải quyết một vấn đề nhỏ hoặc chỉ phục vụ các ứng dụng khác nhau nên chúng khác nhau trong nhiều tham số và chỉ tiêu của hệ thống chẳng hạn như các phương pháp, công nghệ mà hệ thống áp dụng, nguồn năng lượng yêu cầu, giá thành cơ sở hạ tầng, khả năng mở rộng, chịu lỗi… Để giải quyết vấn đề trên luận văn này sẽ đi sâu vào phân tích, tổng hợp đánh giá nhằm giúp cho những ai quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu hoặc triển khai các hệ thống định vị có một bức tranh tổng hợp về công nghệ, phương pháp, đặc điểm và một số định hướng liên quan về vấn đề trên.

Social_Media_Engagement_Effective_online_Business_Marketing

Luận văn gồm 5 chương:

Chương 1: Trình bày tổng quan về tính toán khắp nơi.

Chương 2:  Phương pháp định vị thường được sử dụng trong tính toán khắp nơi, bao gồm các phương pháp: xác định tiệm cận (proximity sensing), phân tích cảnh (scence analysis), …

Chương 3: Các công nghệ thường được áp dụng trong các hệ thống định vị như công nghệ hồng ngoại, siêu âm…

Chương 4: Tổng hợp những đặc điểm cơ bản của một hệ thống định vị

Chương 5: Tìm hiểu một số hệ thống định vị phổ biến đã được nghiên cứu và triển khai trong môi trường indoor sử dụng các phương pháp và công nghệ đã đề cập như các hệ thống định vị Active Badge, hệ thống Active bat…

Download

Add Comment