Tìm hiểu kỹ thuật dịch máy và ứng dụng vào tài liệu hàng không

Luận văn thạc sĩ: Tìm hiểu kỹ thuật dịch máy và ứng dụng vào tài liệu hàng không

Đề tài luận văn:  Công nghệ thông tin

Nội dung luận văn:

Chế tạo ra một loại máy có khả năng dịch tự động để giúp cho con người vượt qua rào cản ngôn ngữ là một mơ ước của loài người đã có từ thế kỷ XVII, rất lâu trước khi máy tính điện tử ra đời. Khi khoa học công nghệ phát triển mạnh, yêu cầu nắm bắt thông tin về kỹ thuật nhanh và chính xác trở nên cần thiết. Đa số các tài liệu kỹ thuật đều được viết bằng tiếng Anh.

quản lý nhà nước

Đối với tiếng Việt, vấn đề xây dựng một hệ dịch máy để tự động dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đã được đặt ra từ lâu. Điều kiện tiên quyết trong việc xây dựng một chương trình dịch là việc xây dựng cơ sở tri thức về ngôn ngữ cho hệ dịch. Chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào việc cập nhật dữ liệu cho cơ sở tri thức, mà công việc đòi hỏi đầu tư rất lớn và thời gian thực hiện công việc là lâu dài. Ngày hôm nay, chương trình ứng dụng trên thực tế và được biết đến nhiều nhất là chương trình dịch tự động Anh-Viêt EVTran 3.0 của TS. Lê Khánh Hùng, ngoài ra còn có một số các chương trình khác nhưng mới chỉ đang được thử nghiệm trong phạm vi hẹp chứ chưa được đưa ra thị trường.

Luận văn gồm 5 chương sau:

Chương 1: Tổng quan về dịch máy

Chương 2: Các phương pháp dịch máy

Chương 3: Từ điển hàng không

Chương 4: Cài đặt chương trình thử nghiệm và đánh giá

Chương 5: Kết luận – hướng phát triển

download

Add Comment