Thực trạng sử dụng vốn tại Công ty CP TM Đầu tư và Xây dựng Constrexim

Luận văn thạc sĩ: Thực trạng sử dụng vốn tại Công ty CP TM Đầu tư và Xây dựng Constrexim

Đề tài luận văn: Quản trị tài chính và đầu tư chứng khoán

Nội dung luận văn:

Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế, dù thuộc bất kỳ thành phần kinh tế nào thì doanh nghiệp chính là nguồn cung ứng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, đáp ứng cho nhu cầu về khía cạnh vật chất lẫn tinh thần của xã hội nói chung và người tiêu dùng nói riêng. Để tổ chức hoạt động thì điều kiện đầu tiên đó chính là hoạch định ngân sách vốn hoạt động của doanh nghiệp.

3565345

Tùy theo loại hình, đặc điểm tính chất ngành mà mỗi doanh nghiệp đều xem xét, lựa chọn nguồn vốn sử dụng sao cho chi phí sử dụng vốn thấp nhất, với mức độ rủi ro thấp nhất nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận. Hiệu quả sử dụng vốn càng cao thì kết quả thu về từ lượng vốn bỏ ra sẽ càng lớn. Phân tích thực trạng vốn và từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bao gồm tổng hợp các biện pháp kinh tế – kĩ thuật – tài chính, có ý nghĩa góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp, từ đó tác động mạnh mẽ tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, với mục đích dựa đó đề tài: “Thực trạng sử dụng vốn tại công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Constrexim” được nghiên cứu.

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận.

Chương 2: Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Constrexim

Chương 3: Thực trạng sử dụng vốn tại công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Constrexim

download

Add Comment