Thuật toán MELP trên bộ xử lý tín hiệu số TMS320C5509

Luận văn thạc sĩ: Thuật toán MELP trên bộ xử lý tín hiệu số TMS320C5509

Đề tài: Công nghệ điện tử – viễn thông

Nội dung luận văn:

Hiện nay, nén dữ liệu âm thanh nói chung và nén dữ liệu tiếng nói nói riêng đã và đang được các nhà khoa học, công nghệ trên thế giới quan tâm nghiên cứu, các kết quả đạt được đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực truyền thông và giải trí. Đặc biệt trong điều kiện công nghệ thông tin, truyền thông đang phát triển rất mạnh như hiện nay thì vấn đề xử lý âm thanh, tiếng nói càng được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi như mô hình dự đoán tuyến tính LPC và mô hình MELP dự đoán tuyến tinh kích thích hỗn hợp).

viet-luan-van-thac-si

Mô hình MELP ( dự đoán tuyến tính kích thích hỗn hợp) được thiết kế để vượt qua một số hạn hạn chế của mô hình LPC, sử dụng một mô hình tạo  tiếng nói phức tạp hơn, với các thông số bổ sung để cải thiện độ chính xác. MELP bắt đầu được phát triển bởi McCree từ năm 1995, tích hợp nhiều nghiên cứu tiến bộ vào thời điểm đó, bao gồm cả lượng tử  hóa vec – tơ, tổng hợp tiếng nói và cải tiến mô hình LPC cơ bản.

Hiệu quả của MELP đã được chứng minh thực tế khi được NATO và Mỹ chấp nhận và sử dụng trong nhiều thiết bị quân sự. Tuy nhiên ở Việt Nam thì MELP chưa được chú ý nghiên cứu, phát triển vì tính ứng dụng hẹp: chủ yếu trong lĩnh vực quân sự.

download

Add Comment