Thu thập, phân tích hành vi và thói quen người sử dụng thiết bị di động Android

Luận văn thạc sĩ: Thu thập, phân tích hành vi và thói quen người sử dụng thiết bị di động Android

Đề tài: Hệ thống thông tin

Nội dung nghiên cứu của luận văn:

Các ứng dụng và dịch vụ dành cho điện thoại di động liên tục phát triển và gia tăng không ngừng. Do sự dư thừa thông tin và quảng cáo, người sử dụng có thể gặp khó khăn khi phải lựa chọn, sàng lọc ra thông tin tốt, hợp lý nhất… phục vụ cho công việc hoặc sự giải trí của mình. Để hỗ trợ người sử dụng một cách tốt nhất cần có phần mềm thu thập, thu thập tất cả hành vi và thói quen của người sử dụng trên các ứng dụng, dịch vụ dành cho điện thoại di động.

quản lý nhà nước

Sau khi thu thập tất cả các hành vi và thói quen của người sử dụng trong các khoản thời gian định kỳ sẽ tiến hành phân tích các hành vi, thói quen người sử dụng mục đích để nắm bắt nhu cầu sử dụng, sở thích, thói quen của người sử dụng để chúng ta có thể tạo ra các sản phẩm, các dịch vụ…phục vụ cho người sử dụng tốt hơn nữa. Đồng thời phần mềm hỗ trợ cũng đưa ra những gợi ý tư vấn cho sự lựa chọn các ứng dụng và dịch vụ phù hợp nhất cho người sử dụng. Đây chính là lý do mà tác giả chọn đề tài: “Thu thập, phân tích hành vi và thói quen người sử dụng thiết bị di động Android”.

Luận văn gồm 4 chương như sau:

Chương 1: Nền tảng công nghệ Android cho thiết bị di động

Chương 2: Một số cơ sở lý thuyết liên quan

Chương 3: Khảo sát các phương pháp, công cụ hỗ trợ nhận dạng hành vi, thói quen người sử dụng thiết bị di động Android

Chương 4: Xây dựng ứng dụng thu thập, phân tích hành vi và thói quen người sử dụng thiết bị di động Android

Download

Add Comment