Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4 LTE-AVANCED

Luận văn thạc sĩ: Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4 LTE-Advanced

Đề tài luận văn: Kỹ thuật điện tử

Nội dung luận văn:

LTE-Advanced là sự tiến hoá trong tương lai của công nghệ LTE, là bước chuẩn bị lên 4G. Chính vì thế để hoà nhập với xu thế chung, đề tài ” Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4 LTE-Advanced” được lựa chọn để có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu kỹ hơn về công nghệ mới này.

Mục tiêu của luận văn là nêu ra những hoạt động cơ bản của hệ thống LTE-Advanced, tìm hiểu những công nghệ mới, những cải tiến về chất lượng, dịch vụ để đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu ngày càng cao của người dùng đối với mạng di động. Ngoài ra luận văn còn đưa ra những nghiên cứu về khả năng áp dụng triển khai mạng 4G đối với cơ sở mạng hiện tại của Việt Nam, dựa trên những khảo sát những thử nghiệm và triển khai trên thế giới. Luận văn này sẽ tập trung vào nghiên cứu kiến trúc mạng LTE-Advanced, các công nghệ được sử dụng trong LTE-Advanced nhằm đạt đến, thậm chí vượt qua những yêu cầu của IMT-Advanced.

LTE_Advanced

Về nội dung luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Giới thiệu chung hệ thống thông tin di động LTE.

Chương 2: Trình bày về hoạt động của hệ thống thông tin di động LTE-Advanced, bao gồm cấu trúc, các đặc điểm nổi bật và sự khác biệt so với hệ thống LTE, qua đó chỉ ra các vấn đề tồn tại đối với LTE để đáp ứng đƣợc yêu cầu của IMT-Advanced và cho thấy LTE-Advanced là sự phát triển đƣợc chờ đợi của LTE.

Chương 3: Đây là nội dung trình bày chính của luận văn.

Chương 4: Khảo sát tìm hiểu tình hình thử nghiệm LTE-Advanced trên thế giới và tìm hiểu khả năng triển khai ở Việt Nam.

download

Add Comment