Thiết kế và thi công mô hình thang máy sử dụng PLC S7-200

Luận văn thạc sĩ: Thiết kế và thi công mô hình thang máy sử dụng PLC S7-200

Đề tài: Điện tử – tin học

Ngày nay, với các thành tựu phát triển  khoa học kĩ thuật góp phần làm cho cuộc sống của con người ngày càng phong phú hơn, trong đó không thể không kể đến sự đóng góp to lớn của ngành điện tử và ngành tự động hóa. Với việc nâng cấp cải tạo và đưa các chương trình tự động hóa vào các thiết bị máy móc công nghiệp giúp con người giảm bớt lao động chân tay, nâng cao năng suất lao động.

Trong giai đoạn hiện nay, việc sử dụng bộ điều khiển khả trình PLC ở môi trường công nghiệp đã trở nên phổ biến. Với mục tiêu là tăng năng suất và chất lượng lao động, phục vụ để thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa, chúng ta chỉ có thể giải quyết bằng con đường tăng mức độ tự động hóa các quá trình. Việc tự dộng hóa là nhằm thay thế một phần hay toàn bộ các thaon tác vất vả của công nhân vận hành hoặc thiết bị thông qua một hệ thống điều khiển ,hệ thống điều khiển này có thể điều khiển quà trình sản xuất với độ tin cậy cao và ổn, khả năng giám sát, kiểm soát tất cả các thao tác trong qui trình công nghệ sản xuất, đáp ứng những nhu cầu của con người và xã hội.

viet-luan-van-thac-si

Hệ thống có khả năng như vậy thì cần phải có một bộ óc thông minh, điều tuyệt diệu ấy đã xuất hiện khi PLC ra đời. Vì ngoài khả năng lưu trữ xử lý thông minh  nhờ vào chương trình đã được nạp sẵn  mà còn nhờ vào tính linh hoạt mềm dẻo. PLC ra đời đánh dấu một bước tiến mới của khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất cũng như trong hoạt động của thang máy.

Luận văn gồm 3 phần:

Phần I: Tìm hiểu về hệ thống thang máy, khảo sát PLC S7-200.

Phần II: Thiết kế mô hình và sử dụng các mạch điều khiển, hiển thị, cảm biến, nút nhấn của thang máy.

Phần III: Thiết kế lưu đồ giải thuật và viết chương trình điều khiển thang máy.

download

Add Comment