Thiết kế bài giảng hóa học vô cơ ở trường THPT theo hướng tích cực

Luận văn thạc sĩ: Thiết kế bài giảng hóa học vô cơ ở trường THPT theo hướng tích cực

Đề tài: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn hóa học

Nội dung của luận văn:

Từ năm 2006-2007 chương trình giáo dục THPT theo hướng đổi mới được thực hiện đồng loạt trên cả nước. Lần thay sách giáo khoa này đặt trọng tâm vào việc đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Vậy giáo viên giảng dạy nội dung chương trình sách giáo khoa mới theo định hướng dạy học tích cực trong thực tiễn như thế nào? Chúng tôi tin rằng, nếu giáo viên nắm chắc và vận dụng tốt hệ thống lý luận về dạy học tích cực, về thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích cực chắc chắn việc giảng dạy sẽ có hiệu quả cao.

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm thiết kế các bài giảng hóa học vô cơ ở trường trung học phổ thông “ban cơ bản” theo hướng dạy học tích cực

3565345

Nhiệm vụ của luận văn: 

Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận dạy học tích cực, các phương pháp dạy học tích cực, lý luận về thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích cực. Nghiên cứu thực trạng dạy học hóa học, thực trạng dạy học theo định hướng dạy học tích cực ở trường THPT. Thiết kế các bài giảng phần hóa học vô cơ ở trường THPT “ban cơ bản” theo hướng dạy học tích cực.

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Thiết kế bài giảng hóa học vô cơ theo hướng dạy học tích cực

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

download

Add Comment