Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ KD cá thể ở tỉnh Quảng Nam

Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ KD cá thể ở tỉnh Quảng Nam

Đề tài luận văn: Kinh tế phát triển

Nội dung nghiên cứu của luận văn:

Thuế là một khoản nộp bằng tiền mà các thể  nhân và pháp nhân có nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện theo luật đối với nhà nước. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách và có vai trò quan trọng trong ổn định phát triển đất nước. Hiệu quản lý thuế đối mặt với áp lực của nhiệm vụ thu ngân sách cộng với sự gia tăng về số lượng, quy mô NNT, trong khi nguồn lực quản lý thuế có hạn. Đây là bài toán đặt ra không chỉ với ngành thuế mà còn là vấn đề được toàn xã hội quan tâm.

thue-ho-kinh-doanh-ca-the.1

Khu vực hộ kinh doanh có vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, thu nhập và đóng góp cho ngân sách. Song đây là nguồn thu phức tạp, số lượng hộ kinh doanh rất lớn và không ngừng tăng lên, tình trạng thất thu, nợ đọng thuế phổ biến, nhân lực và chi phí quản lý thuế khá lớn. Hoàn thiện quản lý thuế sẽ tạo điều kiện để ngành thuế tập trung nguồn lực cho các nguồn thu lớn, đảm bảo hoàn thành công tác thuế và góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội tại địa phương.

Luận văn được trình bày thành 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý thuế và hộ kinh doanh cá thể

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại địa bàn tỉnh Quảng Nam

download

Add Comment