Tài liệu ôn thi công chức (mới)

Luận văn thạc sĩ: Tài liệu ôn thi công chức (mới)

Đề tài luận văn: Tài liệu ôn thi công chức

Nội dung luận văn:

Đây là tập tài liệu vô cùng hữu ích phục vụ việc ôn thi công chức viên chức cũng như là 1 nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cho sih viên viết bài luận, nghiên cứu khoa học,……. nội dung của tập tài liệu này gồm 5 chuyên đề lớn:

Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Về sự xuất hiện của nhà nước, từ trước tới nay có nhiều quan niệm khác nhau. Thuyết thần học là thuyết cổ điển nhất về sự xuất hiện nhà nước, cho rằng Thượng đế là người sáng lập và sắp đặt mọi trật tự trên trái đất, trong đó có nhà nước. Nhà nước do Thượng đế sáng tạo, thể hiện ý chí của Thượng đế thông qua người đại diện của mình là nhà vua. Do đó việc tuân theo quyền lực của nhà vua là tuân theo ý trời, và nhà nước tồn tại vĩnh cửu.

Chuyên đề 2: Những vấn đề chung về quản lý hành chính nhà nước

Dưới góc độ khoa học, khái niệm về “quản lý” có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Với ý nghĩa thông thường, phổ biến thì quản lý có thể hiểu là hoạt động tác động một cách có tổ chức và định hướng của chủ thể quản lý tới những đối tượng quản lý để điều chỉnh chúng vận động và phát triển theo những mục tiêu nhất định đã đề ra.

3565345

Chuyên đề 3: Công vụ công chức

Chuyên đề 4: Cải cách nền hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay

Chuyên đề 5: Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010

download

Add Comment