Dùng phương pháp Morris đánh giá độ nhạy thông số trong mô hình WetSpa

Luận văn thạc sĩ: Sử dụng phương pháp Morris đánh giá độ nhạy các thông số mô hình WetSpa

Đề tài: Thủy văn học

Nội dung luận văn:

Do hạn chế về số liệu, do sự nhận thức không đầy đủ về các quá trình vật lý và khả năng đáp ứng của công nghệ đo đạc các yếu tố thuỷ lực nên trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện có rất nhiều mô hình thủy văn, thủy lực đang được sử dụng để tính toán các đặc trưng cũng như mô phỏng dòng chảy trên các lưu vực sông. Trước đây, do sự hạn chế của công cụ tính toán (máy tính), các mô hình tham số tập trung thường được ưa chuộng do sự đơn giản, số lượng thông số ít, dễ dàng hiệu chỉnh và vận hành (tuy nhiên mức độ chính xác không cao – do sự trung bình hoá các điều kiện lưu vực) thì hiện nay các mô hình tham số phân phối có mức độ chính xác cao hơn và cũng phức tạp hơn với những bộ thông số đồ sộ được sử dụng cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin.

Đối với một số mô hình phổ biến như bộ mô hình HEC của Cục Công binh Mỹ, bộ mô hình MIKE của Viện Thủy lực Đan Mạch…, khai thác mô hình thường có nhiều thuận lợi từ những kinh nghiệm đã được công bố trong các bài báo và nghiên cứu trước đó. Tuy nhiên, với những mô hình mới, việc khai thác có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình hiệu chỉnh bộ thông số tối ưu. Kể cả với những đối tượng có kinh nghiệm, quá trình mô phỏng và kiểm nghiệm mô hình vẫn gây rất nhiều trở ngại do số lượng các thông số mô hình là rất lớn, rất tốn kém thời gian để tìm ra bộ thông số phù hợp cho từng lưu vực…

111

Luận văn gồm 3 Chương:

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Mô hình Wetspa cải tiến và

Chương 3: Sử dụng Phương pháp Morris để đánh giá độ nhạy cảm các thông số trong mô hình Wetspa cải tiến trên lưu vực sông vệ – trạm An Chỉ

download

Add Comment