Quang báo hiển thị bằng Led Ma trận khối lập phương 3D Led Cube

Luận văn thạc sĩ: Quang báo hiển thị bằng Led Ma trận khối lập phương 3D Led Cube

Đề tài Luận văn: Điện tử – Viễn thông

Nội dung Luận văn:

Ngày nay với sự phát triển của xã hội thì ngày càng có nhiều cách tiếp cận với những thông tin mới. ta có thể biết được thông tin qua báo chí , truyền hình, mạng internet, qua các pano, áp phích …. Thông tin cần phải truyền đi một cách nhanh chóng, kịp thời và rộng rãi trong toàn xã hội, và việc thu thập thông tin kịp thời, chính xác là yếu tố hết sức quan trọng trong sự thành công của mõi lĩnh vực. Các thiết bị tự động được điều khiển từ xa qua một thiết bị chủ hoặc được điều khiển trực tiếp qua hệ thống máy tính.

Cũng như trên thế giới công nghệ càng phát triển cao thì đồi hỏi lĩnh vực điều khiển cần được mở rộng hơn, thông tin được cập nhật nhanh chóng và được điều khiển một cách chính xác để mang lại nhiều lợi nhuận cho xã hội loài người.

Việc sử dụng vi điều khiển để điều khiển hiển thị có rất nhiều ưu điểm với các phương pháp truyền thông rất đa dạng như : panô, áp phích. Với những lý do trên nhóm thực hiện đề tài của chúng em đưa ra cách truyền tải thông tin đó là dùng quang báo.

22

 

Đối tượng nghiên cứu:

Các phương án điều khiển và xử lý dữ liệu cho bảng led ma trận.

Tìm hiểu vi điều khiển  PIC 18F4550.

Tìm hiểu phương pháp lập trình C.

Bảng quang báo led ma trận

Luận văn gồm 7 chương:

Chương 1: Dẫn nhập

Chương 2: Giới thiệu một số quang báo

Chương 3: Các phương pháp thể hiện Led Ma trận

Chương 4: Tìm hiểu và khảo sát linh kiện

Chương 5: Sơ đồ nguyên lý và nguyên lý hoạt động

Chương 6: Lưu đồ giải thuật và chương trình hoạt động

Chương 7: Tổng kết

Download

Add Comment