Quản trị mạng tập trung trên nền web sử dụng công nghệ SNMP, CGI, CORBA

Luận văn thạc sĩ: Quản trị mạng tập trung trên nền web sử dụng công nghệ SNMP, CGI, CORBA

Đề tài luận văn: Xử lý thông tin và truyền thông

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Cuộc cách mạng Internet trong những năm gần đây và sự lấn át của các dịch vụ truy nhập internet qua ADSL trước các dịch vụ truy nhập truyền thống qua Dial-up đã đặt ra nhiều bài toán lớn cho các nhà cung cấp dịch vụ (ISP) trong việc xây dựng quản lý một số lượng khổng lồ các thiết bị DSLAM phục vụ lắp đặt ở khắp nơi trong địa bàn cung cấp. Bên cạnh đó sự bùng nổ mạnh mẽ của Web và khả năng sử dụng được Web ở mọi nơi, mọi lúc, vào mọi thời điểm mà không phụ thuộc vào hệ thống nền hay khoảng cách địa lý đã tạo ra một trào lưu Web hóa các loại hình dịch vụ, kể cả các loại dịch vụ có tính chất chuyên môn cao, xưa nay vẫn gói gọn trong các phòng thí nghiệm hay các trung tâm máy tính lớn như quan trắc và quản lý các dịch vụ mạng.

Trong luận văn này sẽ đề cập đến vấn đề sử dụng công nghệ Web (CGI, CORBA) và công nghệ quản trị mạng truyền thông (SNMP) để theo dõi và quản trị các thiết bị cung cấp dịch vụ DSLAM với mục đích xây dựng một cổng giao tiếp trên nền Web phục vụ công tác quản trị các thiết bị DSLAM của các nhà sản xuất khác nhau hiện đang được khai thác tại Bưu điện Hà Nội.

sach

Luận văn gồm 5 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Giao thức SNMP

Chương 3: Quản trị mạng trên nền web CGI, CORBA

Chương 4: Xây dựng hệ thống quản trị DSLAM qua Web

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

download

Add Comment