Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng ở Hà Giang

Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng ở Hà Giang

Đề tài : Quản lý Kinh tế

Nội dung Luận văn:

Rừng là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, rừng có vai trò đảm bảo an ninh quốc phòng, cung cấp oxy, bảo vệ môi trường sống, cung cấp nguồn nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của con người và có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế  – xã hội, rừng góp phần vào các hoạt động kinh tế nhờ vào khả năng cung cấp nguyên liệu liên tục lâu dài với chất lượng nguyên liệu cao cấp cho các nghành công nghiệp như: Công nghiệp giấy, chế biến gỗ, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng….cung cấp các hoạt động dịch vụ như du lịch sinh thái.

Mục đích nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích các vấn đề lý luận về hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng tại địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng tại Hà Giang.

than 3

Nhiệm vụ nghiên cứu:

  • Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về quản lý nhà nước, đánh giá hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng.
  • Phân tích những kết quả đạt được, những vấn đề hạn chế và nguyên nhân tồn tại của hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng.
  • Đề xuất một số giải pháp chủ yếu mang tính khả thi nhầm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng tại tỉnh Hà Giang.

download

Add Comment