Quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ năm 1986 đến nay

Luận văn thạc sĩ: Quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ năm 1986 đến nay

Đề tài luận văn: Kinh tế

Nội dung luận văn:

Bắc Ninh là tỉnh thuộc vùng Đồng Bằng Sông Hồng, liền kề với thử đô Hà Nội, là một trong 8 tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Những năm đổi mới vừa qua, cùng với những chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp và nông thôn, tỉnh Bắc Ninh đã có những chủ trương, chính sách và biện pháp tác động thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và mang lại những thành tựu quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội. Tuy nhiên, xét động thái công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn tỉnh Bắc Ninh vẫn bộ lộ không ít những hạn chế và bất cập về cơ chế chính sách và những giải pháp hữu hiện cần phải được quan tâm giải quyết.

thu-tuc-va-le-phi-sang-ten-nha-dat-la-tai-san-thua-ke--27860

Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở hệ thống hoá và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Luận văn phân tích thực trạng và đề ra phương hướng, mục tiêu và những giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp – nông thôn tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn tới.

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và kinh nghiệm trong và ngoài nước.

Chương 2: Thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ năm 1986 đến nay.

Chương 3: Phương hướng và giải pháp đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015.

download

Add Comment