Phát triển vận tải biển ở Tỉnh Miền Trung – Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Phát triển vận tải biển ở Tỉnh Miền Trung – Việt Nam

Đề tài luận văn: Kinh tế phát triển

Nội dung luận văn:

Miền trung Việt Nam với chiều dài hơn 1000km bờ biển với hàng chục cảng biển có nhiều cảng biển nước sâu. Khu vực này hàng năm tạo ra khoảng 20% GDP và chiếm 27% dân số của Việt Nam. Tuy nhiên, Vận tải biển của khu vực miền trung vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của khu vực: lượng hàng thông qua các cảng chưa tới 10% lượng hàng của Việt Nam và đội tàu ở đây cũng chỉ khai thác được khoảng 4-5% trong tổng số hàng hoá nhập khẩu hàng năm.

Sự phát triển của ngành vận tải biển bao gồm: phát triển đội tàu, phát triển hệ thống cảng biển và khai thác dịch vụ logistics… sẽ cho phép khai thác các nguồn tài nguyên tiềm năng của biển, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hoá xuất nhập khẩu và phát triển mạnh mẽ các hoạt động dịch vụ của khu vực này. Đây có thể coi như khâu đột phá cho sự phát triển kinh tế của khu vực này.

viet-luan-van-thac-si

Mục tiêu của luận văn: 

Khái quát được về mặt lý luận và thực tiễn về phát triển vận tải biển; Đánh giá được tiềm năng phát triển vận tải biển ở Miền trung Việt Nam; Chỉ ra được những mặt mạnh và yếu kém cùng các nguyên nhân trong phát triển vận tải biển ở miền trung Việt Nam; Đưa ra các biện pháp để phát triển vận tải biển ở miền Trung Việt Nam

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển ngành vận tải biển

Chương 2: Thực trạng phát triển vận tải biển ở Miền Trung

Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển vận tải biển ở miền trung.

download

Add Comment