PT thương hiệu Khách sạn Tourane thuộc Công ty TM Quảng Nam Đà Nẳng

Luận văn thạc sĩ: PT thương hiệu Khách sạn Tourane thuộc Công ty TM Quảng Nam Đà Nẳng

Đề tài luận văn: Quản trị kinh doanh

Nội dung luận văn:

Du lịch Đà Nẳng trong những năm gần đây đã có những bước khởi sắc rõ rệt và ngày càng có nhiều khách sạn, nhà hàng mọc lên, tạo sự cạnh tranh rất khóc liệt trong lĩnh vực này. Để có thể đứng vững và ngày càng lớn, Khách sạn Tourane cần phải có những định hướng mang tính chiến lượt cho hoạt động kinh doanh của mình, trong đó việc xây dựng và phát triển thương hiệu khách sạn là một phần không thể thiếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố và phát triển vị thế của mình, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững. Xuất phát từ ý nghĩ trên nên luận văn đã chọn đề tài “Phát triển thương hiệu Khách sạn Tourane thuộc Công ty TM Quảng Nam – Đà Nẳng”.

khach-san-tourane-da-nang

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thương hiệu và phát triển thương hiệu trong nền kinh tế thị trường; Đánh giá thực trạng tình hình kinh doanh và công tác phát triển thương hiệu của Khách sạn Tourane thời gian qua (2008-2010); Trên cơ sở đề xuất các giải pháp đồng bộ để phát triển thương hiệu Khách sạn Tourane trong giai đoạn 2011-2015.

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về thương hiệu và phát triển thương hiệu

Chương 2: Thực trạng kinh doanh và phát triển thương hiệu của Khách sạn Tourane – Công ty Thương mại Quảng Nam – Đà Nẳng

Chương 3: Phát triển thương hiệu Khách sạn Tourane – Công ty Thương mại Quảng Nam – Đà Nẳng

download

Add Comment