Phát triển thị trường mua bán – sáp nhập hướng đi mới cho Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Phát triển thị trường mua bán – sáp nhập hướng đi mới cho Việt Nam

Đề tài luận văn: Tài chính Doanh nghiệp

Nội dung luận văn:

Tại Việt Nam, thời gian qua thị trường M&A cũng diễn ra sôi động với khá nhiều thương vụ lớn. Năm 2008 đã có 146 thương vụ được thực hiện, nhiều hơn 35,2% so với năm 2007 với nhiều hình thức khác nhau, không đơn thuần chỉ là việc góp vốn đầu tư vẫn thường thấy trong thời gian trước. Thị trường M&A của Việt Nam 5 năm qua cũng đã chứng kiến sự ra đời của những công ty hoạt động liên quan đến lĩnh vực M&A và một số công ty hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực này. Một số đặc điểm đáng chú ý của thị trường M&A Việt Nam đó là hoạt động M&A có xu hướng diễn ra ngay trong nội bộ ngành tài chính, chứng khoán khi hàng loạt các ngân hàng, các công ty chứng khoán mở ra và nhiều công ty hoạt động với lợi nhuận không bù đắp chi phí.

sach 2

Luận văn tập trung nghiên cứu các thương vụ mua bán – sáp nhập cụ thể trên thế giới với mong muốn được khám phá một vấn đề tài chính tương đối mới mẻ ở Việt Nam vốn đã xuất hiện từ khá lâu trên thế giới để có thể áp dụng những điểm tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực đến sự phát triển hiệu quả thị trường M&A cho Việt Nam.

Luận văn gồm 4 chương sau:

Chương 1: Tổng quan về thị trường mua bán – sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

Chương 2: Kinh nghiệm phát triển thị trường M&A ở các nước trên thế giới

Chương 3: Thực trạng thị trường M&A ở Việt Nam trong thời gian qua

Chương 4: Giải pháp phát triển thị trường M&A Việt Nam.

download

Add Comment