Phát triển sự đo lường tài sản thương hiệu trong thị trường dịch vụ

Luận văn thạc sĩ: Phát triển sự đo lường tài sản thương hiệu trong thị trường dịch vụ

Đề tài luận văn: Nghiên cứu khoa học cấp bộ

Mục tiêu nghiên cứu luận văn:

Thương hiệu dịch vụ khác biệt với thương hiệu sản phẩm vì đặc điểm sản xuất vô hình khác với đặc điểm sản phẩm hữu hình và vì thương hiệu dịch vụ phụ thuộc thái độ và hành động của nhân viên thực hiện dịch vụ. Sự khác nhau này được nhìn thấy dựa vào sự tin tưởng rằng dịch vụ có một số đặc điểm độc đáo bao gồm tính vô hình, tính không tách rời giữa quá trình sản xuất và tiêu thụ, tính không đồng nhất giữa chất lượng và sự kết thúc (Mackay, 2001a). Do đó, xây dựng một thương hiệu là một trong những xu hướng nổi bật của ngành ngân hàng toàn cầu vì các thương hiệu mạnh sẽ làm tăng niềm tin vô hình của khách hàng, làm cho khách hàng có thể hình dung và hiểu biết tính vô hình đó và làm giảm sự lo âu của khách hàng về các rũi ro tài chính, an toàn và xã hội.

dich-vu-tai-chinh

Tài sản thương hiệu ngân hàng có thể định được nghĩa như thái độ thuận lợi hay không thuận lợi được hình thành và ảnh hưởng đến một khách hàng khi chọn một ngân hàng để gửi tiền và giao dịch tài chính. Vì vậy, đề tài nghiên cứu này là rất cần thiết để khám phá thực tiễn ngành dịch vụ ngân hàng trong việc đo lường tài sản thương hiệu và quản lý chugn. Nghiên cứu này có các mục tiêu cụ thể như sau:

Xác định các thành phần tạo nên tài sản thương hiệu dịch vụ theo khía cạnh khách hàng.

Phát triển thang đo lường các thành phần tạo nên tài sản thương hiệu trong ngành dịch vụ ngân hàng.

Khám quá mối quan hệ giữa tài sản thương hiệu dịch vụ dựa trên nhận thức của khách hàng và kết quả tài chính của các ngân hàng.

Gợi ý các công việc quản trị thương hiệu có liên quan nhằm nâng cao tài sản thương hiệu dịch vụ ngân hàng.

download

Add Comment