Phát triển nguồn nhân lực Công ty CP XD Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang

Luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực Công ty CP XD Công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang

Đề tài: Quản trị kinh doanh

Mục tiêu nghiên cứu luận văn:

Sau khi cổ phần hóa, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang đang tiến hành các bước cơ cấu lại công ty, đổi mới và hoàn thiện tổ chức, mở rộng hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng các công trình xây lấp và dân dụng. Nhu cầu nhân lực cần thiết tại công ty là thu hút được nhân tài và đồng thời phải kích thích, động viên đội ngũ nhân viên hiện tại phấn đấu học tập nâng cao trình độ và tận tâm với công việc, gắn bó lâu dài với công ty để gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô sản xuất.

Vì thế mục tiêu của luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu công ty. Các giải pháp nhằm thu hút, đào tạo và duy trì nguồn nhân lực

quản lý nhà nước

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực. Nội dung chương này sẽ trình bày các khái niệm về nguồn nhân lực, vai trò và ý nghĩa của nguồn nhân lực, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực và những kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực.

Chương 2: Thực trạng về hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang.

Chương 3: Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang.

download

Add Comment