PT hoạt động tín dụng bán lẻ tại NH TMCP VN Thịnh Vượng CN.Đà Nẳng

Luận văn thạc sĩ: PT hoạt động tín dụng bán lẻ tại NH TMCP VN Thịnh Vượng CN.Đà Nẳng

Đề tài luận văn: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung luận văn:

Lĩnh vực bán lẻ đã và đang trở thành một xu hướng tất yếu trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam và ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một ngân hàng. Cùng với hoạt động dịch vụ bán lẻ, hoạt động tín dụng bán lẻ cũng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ các Ngân hàng thương mại trong nước. Thực tế cho thấy ngân hàng nào nắm bắt được cơ hội trong việc mở rộng và phát triển tín dụng bán lẻ đến đông đảo đối tượng khách hàng là các cá nhân, các hộ gia đình (hiện đang rất thiếu các dịch vụ tài chính) sẽ dễ dàng chiếm lĩnh thị trường.

tin-dung-bat-dong-san

Với việc phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ, các ngân hàng không chỉ có quy mô thị trường lớn hơn, mà hiệu quả kinh tế cũng cao hơn, nhờ các sản phẩm được đa dạng hoá và cung cấp với khối lượng lớn, doanh thu cao, phân tán được rủi ro kinh doanh, đồng thời mang lại cho ngân hàng khả năng phát triển, nhờ liên tục đổi mới và đa dạng hoá các sản phẩm của mình.

Luận văn gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng và tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà Nẳng

Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà Nẳng

download

Add Comment