Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử qua mạng thông tin di động Mobile Banking

Luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử qua mạng thông tin di động Mobile Banking

Đề tài: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Phạm vi nghiên cứu đề tài:

Với mong muốn học tập kinh nghiệm xây dựng hệ thống thanh toán của ngân hàng thương mại qua mạng di đông tiên tiến trên thế giới, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc mà các NHTM Việt Nam đang gặp phải, từ đó đề ra các giải pháp thực sự thiết thực, có tính khả thi để giúp các NHTM Việt Nam hoàn thiện hệ thống dịch vụ thanh toán qua mạng thông tin di động, phát triển những dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại nhằm thu hút khách hàng, tạo năng lực cạnh tranh, từng bước hiện đại hoá trong xu thế hội nhập của thời đại.

Đề tài phân tích sự phát triển dịch vụ thanh toán ngân hàng qua mạng di động trên thế giới, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ NHĐT tại Việt Nam, từ đó đề ra những mô hình phát triển dịch vụ thanh toán qua mạng di động NHĐT phù hợp với nguồn nhân lực và tình hình thực tế của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

mobile-banking

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp chuyên gia: thông qua việc tiếp xúc, trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông, IT…

Phương pháp thống kê phân tích: thu thập và xử lý thông tin từ khảo sát thực tế, thông qua bảng khảo sát, thông qua những ứng dụng thực tế của mỗi ngân hàng thương mại…

Kết cấu luận văn: luận văn gồm 3 chương

Chương 1: Tổng quan về dịch vụ ngân hàng điện tử

Chương 2: Thực tiễn các dịch vụ ngân hàng điện tử qua mạng thông tin di động tại Việt Nam

Chương 3: Kiến nghị và giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử qua mạng thông tin di động tại Việt Nam

download

Add Comment