Phân tích và lấy các dẫn chứng minh họa làm rõ các lợi ích & hạn chế TMĐT

Luận văn thạc sĩ: Phân tích và lấy các dẫn chứng minh họa làm rõ các lợi ích và hạn chế TMĐT

Đề tài luận văn: Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử

Nội dung luận văn:

Thuật ngữ “thương mại điện tử” được nói đến rất nhiều và nhiều người nghĩ rằng thương mại điện tử là sản phẩm của xã hội hiện đại. Tuy nhiên, theo nghĩa rộng, thương mại điện tử, tức tiến hành kinh doanh bằng cách gửi và nhận thông điệp qua mạng đã hình thành từ cách đây một thế kỷ.

Từ khi các ứng dụng của Internet được khai thác nhằm phục vụ cho mục đích thương mại, nhiều thuật ngữ khác nhau đã xuất hiện để chỉ các hoạt động kinh doanh điện tử trên Internet như: “thương mại điện tử”, “thương mại trực tuyến”, “thương mại điều khiển học”, “thương mại không giấy tờ”, “thương mại Internet” hay “thương mại số hóa”. Nhưng thuật ngữ được dùng phổ biến trong tài liệu của các tổ chức trong và ngoài nước là “Thương mại điện tử”.

quản lý nhà nước

Ban đầu, khi thuật ngữ “thương mại điện tử” xuất hiện đã có nhiều cách hiểu theo các góc độ nghiên cứu khác nhau như: từ góc độ công nghệ thông tin, từ góc độ thương mại, từ quá trình kinh doanh, từ góc độ dịch vụ, từ góc độ giáo dục, từ góc độ hợp tác, từ góc độ cộng đồng do đó xuất hiện nhiều định nghĩa về Thương mại điện tử. Khái niệm thương mại điện tử được hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Nghĩa rộng và nghĩa hẹp ở đây phụ thuộc vào cách tiếp cận rộng và hẹp của hai thuật ngữ “thương mại” và “điện tử”.

Lợi ích của thương mại điện tử:

Thương mại điện tử – một bước tiến thật dài nhưng cực nhanh của quy trình kinh doanh hiện đại. Những lợi ích mà nó đem lại là không hề nhỏ, xét với từng cá nhân, tổ chức lại có những đặc điểm khác nhau.

Download

Add Comment