PT tình hình huy động vốn và SD vốn tại NHTMCP Phương Đông – CN.Tây Đô

Luận văn thạc sĩ: PT tình hình huy động vốn và SD vốn tại NHTMCP Phương Đông – CN.Tây Đô

Đề tài: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Nội dung luận văn:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần nói chung và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Tây Đô (gọi tắt là OCB Tây Đô) nói riêng đã và đang khẳng định lại vị thế của mình. Rút kinh nghiệm từ những bài học trước đây, mọi kế hoạch đề ra và đưa vào áp dụng đều được xem xét và đánh giá cụ thể bằng những chuẩn mực nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro. Và trong những năm gần đây, OCB Tây Đô được đánh giá là ngân hàng hoạt động có hiệu quả, luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch do Ngân hàng Hội sở giao, đặc biệt là công tác huy động vốn và sử dụng vốn.

Để hiểu rõ hơn về công tác huy động vốn, tình hình sử dụng vốn của Chi nhánh cũng như những nguyên nhân tác động đến chúng, tác giả đã quyết định chọn tề tài “Phân tích tình hình huy động vốn và SD vốn tại NHTMCP Phương Đông – CN.Tây Đô”

dich-vu-tai-chinh

Luận văn gồm 6 chương sau:

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Khái quát về ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Tây Đô

Chương 4: Phân tích, đánh giá hoạt động huy và sử dụng vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chi  nhánh Tây Đô giai đoạn 2006-2008

Chương 5: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng

Chương 6: Kết luận

download

Add Comment