Phân tích chính sách đấu thầu vàng miếng của ngân hàng nhà nước VN

Luận văn thạc sĩ: Phân tích chính sách đấu thầu vàng miếng của ngân hàng nhà nước VN

Đề tài: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung luận văn:

Tại Việt Nam việc giữ vàng là hiện tượng rất phổ biến trong dân gian do truyền thống giữ vàng để làm của, thừa kế, hồi môn. Bên cạnh đó, người dân coi vàng như kênh đầu tư an toàn bởi lạm phát ở Việt Nam vẫn còn ở mức cao trong khu vực và trên thế giới. Các sản phẩm tài chính khác để bảo toàn vốn như chứng khoán, công cụ phát sinh thì chưa phát triển, thị trường đầu tư chứng khoán còn thiếu minh bạch, và các kênh đầu tư hiện đại chưa thể tiếp cận.

Vì vậy, từ yếu tố tâm lý của nhà đầu tư đã làm cho việc đầu cơ phát triển dẫn đến chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới ngày càng có khoảng cách xa, nhu cầu về vàng miếng trong nước ngày càng tăng nhanh trong những năm gần đây.

moi-gioi-nha-dat-dan-tran-tan-cong-thi-truong-sau-tet_183019

Mục tiêu tổng hợp kết quả các phiên đấu thầu vàng miếng của NHNN trong thời gian qua để đưa ra đánh giá về hiệu quả của chính sách đấu thầu vàng miếng của NHNN, phân tích diễn biến các ảnh hưởng của chính sách đấu thầu vàng miếng tới các yếu tố vĩ mô và các đối tượng tham dự thầu, tới chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới.

Luận văn gồm 5 chương:

Chương 1: Phần mở đầu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về thị trường vàng và chính sách đầu tư vàng miếng

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu về tác động của chính sách đầu tư vàng miếng

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

download

Add Comment