Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

Đề tài luận văn: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Nội dung luận văn:

Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, các tổ chức kinh tế, các cá nhân hoạt động kinh doanh trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Trong đó sự phát triển của ngành ngân hàng là một đóng góp không thể thiếu đối với nền kinh tế thị trường hiện nay. Nền kinh tế chỉ có thể phát triển với tốc độ cao nếu có một hệ thồng ngân hàng lớn mạnh. Khi nền kinh tế thi trường phát triển, tính cạnh tranh giữa các định chế tài chính trung gian ngày càng diễn ra mạnh hơn, họ cạnh tranh bằng nhiều hình thức như đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tài chính mà xã hội đang có nhu cầu; thực hiện một cách hiệu quả và bán chúng tại một mức giá cạnh tranh.Đề tài “Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng Việt Nam” nhằm nghiên cứu thực trạng cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm đưa ra một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

333

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Phân tích và đánh giá tình hình cạnh tranh giữa các Ngân hàng Thương mại Việt Nam để từ đó đề xuất một số giải pháp chung cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam, cũng như các hàm ý chính sách hướng tới một môi trường cạnh tranh ngày càng bình đẳng hơn trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Tổng quan về lý thuyết cạnh tranh

Chương 2: Thực trạng cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

Chương 3: Giải pháp nâng cao năng luwch cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Download

Add Comment