Phân tích các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu lúa gạo tại TP.Cần Thơ

Luận văn thạc sĩ: Phân tích các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu lúa gạo tại TP.Cần Thơ

Đề tài: Kinh tế phát triển

Mục đích nghiên cứu của luận văn: 

Cần Thơ là thành phố trung tâm của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, tuy nhiên diện tích đất nông nghiệp dùng trồng lúa và sản lượng lương thực không nhiều như tỉnh An Giang, sản lượng lương thực chỉ khoảng 1 triệu tấn/ năm, nhưng cần thơ có hệ thống chế biến gạo và tập trung nhiều đầu mối doanh nghiệp xuất khẩu nên trong nhiều năm qua dẫn đầu xuất khẩu gạo ĐBSCL. Tuy nhiên, việc sản xuất và xuất khẩu lương thực gặp nhiều khó khăn như năng suất lao động thấp, thiên tai thường xuyên đe dọa, chất lượng sản phẩm không cao, thị trường tiêu thụ còn hạn chế…điều đó dẫn đến tình trạng mặc dù kim ngạch xuất khẩu lúa gạo chiếm 34,5 % trong tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu năm 2005 của Thành Phố, nhưng đời sống người nông dân vẫn hết sức khó khăn, tình trạng đói nghèo còn chiếm tỷ lệ cao, vì vậy việc nghiên cứu các chính sách nhằm nâng cao hơn nữa năng lực xuất khẩu gạo là điều hết sức cần thiết…

333

Luận văn đi sâu nghiên cứu, đánh giá tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo tác động đến các mặt về: nguồn thu nhập, trình độ, tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo,… đồng thời đánh giá những mặt tích cực và khó khăn, hạn chế của các chính sách, thực tiễn ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu lương thực tại Cần Thơ trong thời gian qua để đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả xuất khẩu lúa gạo, góp phần tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Luận văn được trình bày thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn

Chương 2: Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu gạo của TP.Cần Thơ

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất gạo của TP.Cần Thơ

download

Add Comment