Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán

Luận văn thạc sĩ: Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán

Đề tài: Quản trị kinh doanh

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Với thị trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ thì vấn đề này càng trở nên cấp thiết, nhất là trong thời gian qua xảy ra các sự cố nhằm room, hệ thống phần mềm, thao tác nhận, đặt lệnh sai, cơ sở hạ tầng phục vụ chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường…đã gây thiệt hại không nhỏ cho các nhà đầu tư…

Mục tiêu của luận văn nhằm kiểm định các chất lượng dịch vụ của các công ty chứng khoán tác động đến sự hài lòng của khách hàng. Đánh giá thỏa mãn của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ trên thị trường chứng khoán tại TPHCM

Đóng góp một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ các CTCK và sự thỏa mãn của khách hàng khi sử dụng dịch vụ trên thị trường chứng khoán TPHCM

moi-gioi-nha-dat-dan-tran-tan-cong-thi-truong-sau-tet_183019

Phương pháp nghiên cứu của luận văn:

Nhằmg giúp cho nội dung nghiên cứu phong phú, sát thực tế, người viết kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như: phương pháp quan sát thực tiễn, phương pháp thu thập, đọc tài liệu và tổng hợp

Ngoài ra để xác định các thành phần chất lượng dịch vụ của các CTCK người viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng.

Luận văn được trình bày thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài

Chương 2: Đánh giá chất lượng dịch vụ của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán TP.HCM

Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của các CTCK

download

Add Comment