Nghiên cứu về công nghệ truyền hình qua mạng IP (IPTV)

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu về công nghệ truyền hình qua mạng IP (IPTV)

Đề tài luận văn: Xử lý thông tin và truyền thông

Nội dung của luận văn:

Xu hướng công nghệ hiện nay là sự hội tụ của nhiều công nghệ để đưa ra những loại hình dịch vụ tổng hợp (như kết hợp các dịch vụ thoại, số liệu và băng rộng) cho người sử dụng, đồng thời tận dụng được những cơ sở hạ tầng sẵn có để giảm thiểu chi phí đầu tư nâng cấp. Công nghệ IPTV chính là một sản phẩm của sự hội tụ đó khi mà chỉ với một thiết bị đầu cuối khách hàng có thể sử dụng khoảng 6-7 loại hình dịch vụ con (truyền hình quảng bá, truyền hình theo yêu cầu, điện thoại thông thường, điện thoại IP, điện thoại truyền hình, truy cập internet…)

cong-nghe-iptv.1

Hơn nữa việc áp dụng công nghệ để triển khai những dịch vụ với các chi phí nhỏ, tối ưu hóa hạ tầng viễn thông có sẵn. Bởi IPTV trình bày một chuỗi các công nghệ, tâm điểm chính của luận văn sẽ nghiên cứu về các show truyền hình, phim và các nội dung tương tự qua giao thức IP, để hiểu rõ giá trị khi nội dung truyền hình có thể được truyền đến người sử dụng qua giao thức IP.

Luận văn gồm 4 chương như sau:

Chương 1: Trình bày tóm tắt cơ sở nghiên cứu và mục đích cũng như tổ chức của luận văn

Chương 2: Trình bày kiến thức cơ bản về các công nghệ truyền hình và truyền hình qua giao thức IP

Chương 3: Công nghệ IPTV bao gồm các công nghệ và giải pháp.

Chương 4: IPTV ở Việt Nam

download

Add Comment