Nghiên cứu về chữ ký số ứng dụng trong hoá đơn điện tử tại VNPT Hà Nội

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu về chữ ký số ứng dụng trong hoá đơn điện tử tại VNPT Hà Nội

Đề tài luận văn: Hệ thống thông tin

Nội dung luận văn:

Thời gian gần đây, các nhà cung cấp dịch vụ mạng Viễn thông ở nước ta đang ngày càng chú ý đến chất lượng dịch vụ cũng như đẩy mạnh việc chăm sóc khách hàng của mình ngày một tốt hơn. Cùng với điều đó, Internet cũng đang ngày càng phát triển ở nước ta, mọi dữ liệu đều có thể được số hóa và truyền tải và lưu trữ dễ dàng trên mạng.

chu-ky-so-la-vnpt

Trước đây việc thể hiện các loại cước trên ấn phẩm in chi tiết của viễn thông Hà Nội là rất nhiều, công in và các chi phí dành cho in ấn là rất lớn.Nhằm giảm chi phí in, bản kê chi tiết theo định dạng HTM đã được đưa vào hệ thống Portal của viễn thông Hà Nội và giúp cho khách hàng chủ động được việc tra cứu cũng như lưu trữ được các bản kê hàng tháng. Lợi ích này được thể hiện rõ rệt khi giảm được rất nhiều kinh phí dành cho in ấn, giảm được đến hơn 2/3 chi phí dành cho in ấn phẩm. Việc triển khai hoá đơn điện tử tại VNPT Hà Nội sẽ giúp giảm chi phí quản lý, lưu trữ, tìm kiếm hoá đơn đã sử dụng và giảm chi phí phát hành bộ chứng từ thu cước: hoá đơn in, thông báo cước, bảng kê chi tiết…Đề tài luận văn “Nghiên cứu về chữ ký số ứng dụng trong hoá đơn điện tử tại VNPT Hà Nội” tập trung nghiên cứu kỹ thuật ký số, sau đó xây dựng một chương trình có áp dụng kỹ thuật ký số qua TOKEN để ký lên file hoá đơn PDF của Viễn thông Hà Nội.

Chương 1: Tổng quan về chữ ký số

Chương 2: Cơ sở chữ ký

Chương 3: Áp dụng chữ ký số cho bài toán in hoá đơn VT01 tại Viễn thông Hà Nội

download

Add Comment