Nghiên cứu ứng dụng CRBT trong dịch vụ mạng viễn thông

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu ứng dụng CRBT trong dịch vụ mạng viễn thông

Đề tài luận văn: Khoa học máy tính

Nội dung luận văn: 

Phần mở đầu giới thiệu chung về thị trường phát triển dịch vụ CRBT cũng như dịch vụ giá trị gia tăng trong ngành viễn thông ở Việt Nam. Nên sự cần thiết của hệ thống CRBT làm cơ sở nghiên cứu cho luận văn này.

Chương 1: Tổng quan về dịch vụ CRBT. Chương này chứa đựng nội dung khái quát về dịch vụ CRBT, nêu ra những khái niệm cơ bản để cho người đọc có thể hiểu được thực tế dịch vụ CRBT là gì và nó có lợi ích gì trong việc ứng dụng vào đời sống con người khi dịch vụ này được triển khai. Bên cạnh đó, chương này còn nêu lên sự khác biệt giữa nhạc chuông truyền thống và các bản nhạc chuông được sử dụng trong dịch vụ CRBT, đưa ra các tính năng khi áp dụng nhạc chuông chờ CRBT.

CRBT

Chương 2: Xây dựng hệ thống mạng CRBT cho phép người đọc nắm bắt và hình dung được toàn bộ cấu trúc của một hệ thống mạng CRBT bao gồm: cấu trúc CRBT, kiến trúc dịch vụ CRBT và mô hình kiến trúc triển khai dịch vụ CRBT trong một mạng viễn thông.

Chương 3: Thực hiện việc xây dựng mô hình chức năng và các chuỗi, sự kiện cho việc xây dựng hệ thống đăng ký dịch vụ qua cổng CRBT. Thông qua cổng CRBT này, người dùng hoặc nhà cung cấp dịch vụ có thể thực hiện đăng ký cho một thuê bao hay nhiều thuê bao cùng một lúc. Đây là một ví dụ cho việc xây dựng hệ thống phần mềm thông qua việc lựa chọn để đăng ký dịch vụ thông qua các kênh đăng ký như IVR, SMS, Web.

download

Add Comment