Nghiên cứu triển khai các DV ứng dụng của mạng di động thế hệ mới tại VN

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu triển khai các DV ứng dụng của mạng di động thế hệ mới tại VN

Đề tài luận văn: Hệ thống thông tin

Nội dung luận văn:

Tại Việt Nam, 3G đang trong giai đoạn phát triển mở rộng. Các dịch vụ tiện ích trên nền tảng công nghệ này đã góp phần tạo điều kiện cho người dùng được tiếp cận các dịch vụ tiện ích cao hơn, thúc đẩy được sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông. Tuy nhiên, tốc độ tối đa của 3G vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người dùng. Khả năng đáp ứng các dịch vụ thời gian thực như hội nghị truyền hình là chưa cao, rất khó trong việc download các file dữ liệu lớn. Khả năng tích hợp với các mạng khác (ví dụ: Wlan, WiMax…) chưa tốt, tính mở của mạng chưa cao, khi đưa một dịch vụ mới vào mạng sẽ gặp rất nhiều vấn đề do tốc độ mạng thấp, tài nguyên băng tần ít. 4G đã được phát triển nhằm khắc phục các nhược điểm của công nghệ trước, tối ưu hoá hơn và tăng khả năng cung cấp cũng như đáp ứng nhu cầu của người dùng.

mang-the-he-moi-4G

Việc đưa công nghệ 4G vào khai thác sử dụng là xu hướng tất yếu của thế giới. Tại thời điểm hiện tại, một số quốc gia đã đưa vào sử dụng thực tế, Tại Việt Nam, 4G vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và việc triển khai công nghệ này là tương lai không xa. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần có cái nhìn tổng quan về công nghệ 4G để xây dựng hệ thống ứng dụng phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Tổng quan về mạng 4G

Chương 2: Dịch vụ trong mạng 4G

Chương 3: Định hướng triển khai dịch vụ ứng dụng mạng 4G cho các nhà cung cấp và khai thác mạng tại Việt Nam

download

Add Comment