Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương địa phương

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương địa phương

Đề tài luận văn: Di truyền học

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Đậu tương là loại cây trồng chiến lược của nhiều quốc gia trên thế giới. Hạt đậu tương có hàm lượng dinh dưỡng cao: 40 -50% protein, 18-25 % lipit, chứa nhiều loại axit amin cần thiết (lizin, triptophan, metionin, lozin…) và nhiều loại vitamin (B1, B2, C, D, E, K…) là nguồn năng lượng cần thiết cho đời sống con người. Cây đậu tương có thời gian sinh trưởng ngắn, hệ rễ có nốt sần mang vi khuẩn cố định đạm nên cây đậu tương thường được trồng luân canh với lúa và ngô để tăng vụ và cải tạo đất bạc màu. Ở Việt Nam cây đậu tương được gieo trồng ở cả 7 vùng nông nghiệp trên cả nước. Các giống đậu tương hiện nay ở nước ta rất phong phú gồm các giống đậu tương nhập nội, giống lai tạo, giống đậu tương đột biến và tập đoàn các giống đậu tương địa phương…

dau_nanh (1)

Luận văn nghiên cứu, khảo sát sự đa dạng kiểu hình của các giống đậu tương thông qua các đặc điểm hình thái, hóa sinh. Xác định hàm lượng protein, hàm lượng đường, hoạt độ enzym amylase, enzym protease ở giai đoạn hạt nảy mầm. Phân tích sự phản ứng đối với hạn của các giống đậu tương trong điều kiện hạn nhân tạo. Sử dụng kỹ thuật RAPD với 10 mồi ngẫu nhiên để nhân bản các đoạn ADN từ ADN hệ gen của các giống đậu tương địa phương. Thiết lập sơ đồ hình cây và xác định khoảng cách di truyền giữa các giống đậu tương nghiên cứu.

Nội dung luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và thảo luận

download

Add Comment