Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh

Đề tài luận văn: Công nghệ sinh học

Mục tiêu nghiên cứu luận văn:

Đậu xanh là một trong ba cây đậu đỗ chính trong nhóm các cây ăn hạt, đứng sau đậu tương và lạc. Đậu xanh cũng chính là cây trồng có vị trí quan trọng trong nền nông nghiệp của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Trồng đậu xanh không những cung cấp nguồn thực phẩm giàu đạm, đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng của con người và vật nuôi, mà còn có tác dụng cải tạo và bồi dưỡng đất do rễ của cây đậu xanh có các nốt sần chứa một số loài sinh vật cố định đạm sống cộng đồng.

fresh pea fruit with green leaf isolated on white background

Vấn đề đặt ra là nghiên cứu chọn tạo các giống đậu xanh có chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu. Hiện nay, việc nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng nói chung và đậu xanh nói riêng nhờ chỉ thị phân tử đã và đang được áp dụng rộng rãi. Các nhà khoa học đã sử dụng một số kỹ thuật sinh học phân tử như RAPD, AFLP, RFLP, SSR,… để xác định quan hệ di truyền của cây trồng nhằm tạo cơ sở khoa học cho công tác chọn tạo giống cây trồng…

Luận văn tập trung nghiên cứu: Đánh giá chất lượng của một số hạt giống đậu xanh nghiên cứu thông qua phân tích một số chỉ tiêu hóa sinh. Khảo sát sự đa dạng và mối quan hệ duy truyền của 30 loại giống đậu xanh bằng kỹ thuật RAPD.

Nội dung luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và thảo luận

download

Add Comment