Nghiên cứu quá trình bảo quản gạo dự trữ sử dụng chất khử oxy

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu quá trình bảo quản gạo dự trữ sử dụng chất khử oxy

Đề tài luận văn: Khoá khoa học

Nội dung luận văn: 

Sau 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công nghiệp và đặc biệt là lương thực. Năng suất lúa ở nước ta đã cao hơn trước đây đạt 5-6 tấn/ha. Đã đáp ứng nhu cầu trong nước, đảm bảo dự trữ quốc gia và liên tục xuất khẩu. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới. Bảo quản lương thực là công tác quan trọng nhất sau thu hoạch, góp phần bảo đảm an toàn lương thực quốc gia – vấn đề Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm. Trong bảo quản lương thực vấn đề công nghệ và kỹ thuật bảo quản là khâu then chốt nhất quyết định chất lượng hiệu quả của công tác bảo quản lương thực.

Từ thống kê số lượng lương thực tổn thất của các nước tiên tiến như Liên Xô, Mỹ, Nhật Bản…số lượng tổn thất trong bảo quản hàng năm khoảng 5%. Ở các nước nhiệt đới mức hao hụt này cao hơn lên đến 10%.lua-gao-can-tho

Gạo là thức ăn chính của người dân Việt Nam, chứa nhiều chất dinh dưỡng hoạt tính cao như gluxit, lipit, protit, vitamin… trong quá trình bảo quản đều bị biến đổi dẫn đến suy giảm chất lượng gạo. Gạo bảo quản bị suy giảm chất lượng do các quá trình sinh hoá tự nhiên như hố hấp, tác động của môi trường gây ra phản ứng oxy hoá… hoặc do vi sinh vật, côn trùng mọt, mạt … phá hoại.

Luận văn gồm 3 chương sau:

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Thực nghiệm

Chương 3: Kết quả và thảo luận

download

Add Comment